Kniha s fotkami a dopisy v pozadí

 

Dospívající dívka neopouští svého židovského přítele, který je s ostatními internován do Terezína, a spolu s ním i s dalšími mladými židy prožívá jejich osud – od roku 1938 přes válku až do jara roku 1945. Je to umožněno tím, že tato skupina židovské mládeže je po nějaké době přeložena z tábora Terezín na práci do dolu Kukla v Oslavanech, a tak je možné jejich setkávání a společný ilegální boj. Dle svého slibu, který dívka Juliovi a jeho kamarádům ve válce dala, popsala v tomto dokumentu osud mladých židů, jejich myšlení, boj, sabotáže, naděje, touhu, strach… Je to i příběh přátelství a lásky odehrávající se v tomto historicky drsném období.

Tato komunita moravské židovské mládeže se později dokázala bránit a jako jediná skupina byla vyjmuta z vyhlazovacího tábora Birkenau a převezena na práci do Sachsenhausenu, díky čemuž mnozí přežili. Naučili se bojovat, předali své zkušenosti ostatním.

Skutečný historický příběh je dalším kamínkem do mozaiky současného obecného povědomí o životě židů na Moravě. Obsahuje také fotografie židovské mládeže z let 1942 a 1943, velké množství dopisů s kresbami i plánky dolu Kukla, dopisnice z koncentračních táborů a další dobové doklady uchované v domácím archivu již 77 let.

Část děje se odehrává na Valašsku, v oblasti Velkých a Malých Karlovic, se statečnými pomocníky partyzánů Oldřichem Kyslingerem, Miladou a Vlastou Gramerovou, Bohumilem Jakešem a dalšími hrdiny druhé světové války. 

OBJEDNAT KNIHU >>>