Kniha s fotkami a dopisy v pozadí

Obsah

Dospívající dívka neopouští svého židovského přítele, který je s ostatními internován do Terezína, a spolu s ním i s dalšími mladými židy prožívá jejich osud – od roku 1938 přes válku až do jara 1945. Je to umožněno tím, že tato skupina židovské mládeže je přeložena z tábora Terezín na práci do dolu Kukla v Oslavanech (nyní zábavný park Permonium), a tak je možné jejich setkávání a i společný ilegální boj. Dle svého slibu, který dívka Juliovi a jeho kamarádům ve válce dala, popsala v tomto románovém dokumentu osud mladých židů, jejich myšlení, boj, sabotáže, naděje, touhu, strach… Je to příběh přátelství a lásky odehrávající se v tomto historicky drsném období. Napínavé, živé drama je plné romantického vztahu, zapeklitých i úsměvných situací, odvahy až drzosti vůči německým okupantům. Vnímavý čtenář dostane přímo transfúzi horoucího citu a mladistvé odvahy k životu.  

Tato komunita moravské židovské mládeže se později dokázala bránit a jako jedna z mála byla z vyhlazovacího tábora Osvětim Birkenau převezena na práci do koncentračního tábora Sachsenhausen, díky čemuž mnozí přežili. 

Skutečný historický příběh je dalším kamínkem do mozaiky současného obecného povědomí o životě židů na Moravě. Obsahuje fotografie židovské mládeže mezi nimi i pozdější parašutista por. Robert Reich, viz encyklopedie.brna, mnoho dopisů s kresbami i plánky dolu Kukla z let 1942 a 1943 a další doklady uchované v domácím archívu již 80 let.

Část děje se odehrává na Valašsku, v oblasti Velkých a Malých Karlovic, se statečnými pomocníky partyzánů Jána Ušiaka  Oldřichem Kyslingerem, Vlastou a Miladou Gramerovou, Bohumilem Jakešem a dalšími hrdiny druhé světové války, viz encyklopedie.brna. 

Svědectví popisovaných událostí vypráví o specifickém prostředí Brna, kde se v různých spletitých životních situacích setkávají lidé sice původem různých národností česko-německo-židovských, přesto však okolnostmi a chováním osudově spojování a vzájemně si nápomocni. Několik vyprávěcích rovin vytváří jedinečný obsahový prostor. Autorka s nelíčenou citovou vroucnosti a důvtipem, zdařilým způsobem rozepsala a sestavila do ucelené knižní  podoby autentické vzpomínky své matky.

Kniha je k dostání online ve více knihkupectví.

 Více    m e n u    nahoře.