Kniha s fotkami a dopisy v pozadí

Dospívající dívka neopouští svého židovského přítele, který je s ostatními internován do Terezína, a spolu s ním i s dalšími mladými židy prožívá jejich osud – od roku 1938 přes válku až do jara roku 1945. Je to umožněno tím, že tato skupina židovské mládeže je po nějaké době přeložena z tábora Terezín na práci do dolu Kukla v Oslavanech (nyní zábavný park  Permonium), a tak je možné jejich setkávání a dokonce společný ilegální boj. Dle svého slibu, který dívka Juliovi a jeho kamarádům ve válce dala, popsala v tomto dokumentu osud mladých židů, jejich myšlení, boj, sabotáže, naděje, touhu, strach… Je to i příběh přátelství a lásky odehrávající se v tomto historicky drsném období. Napínavé drama je plné romantického vztahu i zapeklitých situaci, odvahy až drzosti vůči německým okupantům. Vnímavý čtenář dostane přímo transfúzi horoucího citu a mladistvé odvahy k životu.  

Tato komunita moravské židovské mládeže se později dokázala bránit a jako jedna z mála byla z vyhlazovacího tábora Osvětim Birkenau převezena na práci do koncentračního tábora Sachsenhausen, díky čemuž mnozí přežili. Naučili se bojovat, předali své zkušenosti ostatním.

Skutečný historický příběh je dalším kamínkem do mozaiky současného obecného povědomí o životě židů na Moravě. Obsahuje fotografie židovské mládeže (mezi nimi i pozdější parašutista por. Robert Reich, viz encyklopedie.brna), velké množství dopisů s kresbami i plánky dolu Kukla, s melancholickým humorem, z let 1942 a 1943, z doby, kdy byli již vězni, dopisnice z koncentračních táborů a další dobové doklady uchované v domácím archivu již 77 let.

Část děje se odehrává na Valašsku, v oblasti Velkých a Malých Karlovic, se statečnými pomocníky partyzánů Jána Ušiaka  Oldřichem Kyslingerem, Vlastou a Miladou Gramerovou, Bohumilem Jakešem a dalšími hrdiny druhé světové války, viz encyklopedie.brna. 

Svědectví popisovaných událostí vypráví o specifickém prostředí Brna, kde se v různých spletitých životních situacích setkávají lidé sice původem různých národností česko-německo-židovských, přesto však okolnostmi a chováním osudově spojování. Několik vyprávěcích rovin vytváří jedinečný obsahový prostor. Zvláštní zásluhu na tom má Eva Neuschlová, která s nelíčenou citovou vroucností zdařilým způsobem rozepsala a sestavila do ucelené knižní  podoby autentické vzpomínky své matky.

OBJEDNAT KNIHU