Zpravodaj Brno střed 06/2020

O knize

Předmluva

Vidím svoji matku, jak mi před lety svěřuje množství dopisů, dokladů, fotografií a album fotografií se slovy: „Předávám ti největší vzácnost, tyto svaté věci – prosím, nakládej s nimi s úctou a zodpovědností.“ Nezapomenu na její výraz a naléhavost.
Znala jsem dobře četné vroucí dopisy, psaní, pohledy, dobové doklady a fotoalbum mladého Julia Löwenrosena, které věnoval své dívce Miladě v době války. Tyto rodinné památky byly uchovávány s láskou a péči v našem domácím archívu po dobu 77 let. Staly se mi podkladem k popisu dramatických událostí, které se k nim váží. Příběh vypovídá o životě v drsném období druhé světové války. Bez poznání minulosti neporozumíme přítomnosti.
Nejen matka mi předávala dlouhodobě svoje vzpomínky, ale i ostatní příbuzní, pamětníci a osoby uvedené v této knize. Psala jsem ji od osmdesátých let. Konečně vychází! Matka si to vroucně přála, bohužel se nedožila. Byla by šťastná, že toto dílo vychází pro širokou veřejnost.
Konečně se plní slib, který ve válce dala židovským i nežidovským přátelům, že na ně nebude zapomenuto.
Nejsem historička, vycházela jsem z rodinného archivu.
Jde o víc než o dojemný příběh přátelství a lásky sahající až za smrt.
Autorka

Vydání a propagaci knihy zaštítil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, finančně je podpořily především Nadační fond obětem holocaustu a to příspěvkem hrazeným z dotace Ministerstva kultury ČR, dále městská část Brno-střed a město Brno. Poděkování patří také odborným spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří pomohli přivést dílo na svět.