O knize

Je překvapivé, jak samozřejmě začíná čtenář spoluprožívat vyprávění - svědectví již od prvních řádků. "Brána do nebe" mimořádně plasticky líčí atmosféru konce 30tých let a dále Protektorátu v Brně a okolí. Zároveň víc a víc bezprostředně vstupujeme do myšlení nejen vypravěčky, ale i mladých vrstevníků v jejím okolí. Rodinného prostředí, dobové ekonomické situace, zvyklostí chování, škole, rozmanitých pracovišť. Lidské osudy. To i nepřímo líčením osobních situací, jejich průběhů a vyústění. 

Živě vyprávěný přechod do dramatických situací širších společenství. Součinnost vedená vzájemným upřesňováním životních zásad důležitých pro jednání, spolupráci ve jménu ideálů. Zároveň otevřeností debat a sdělování poznatků v dramaticky se měnícím světě. Připravenost k boji za své potvrzující se ideály. S nasazením vlastního mladého života.

Mnohé se dozvídáme o tehdejším způsobu zábavy (více aktivním než dnes), trávení volného času, způsobem chování a dokonce i módě. Svědectví ještě výstižně dokreslují dobové fotografie, dokumenty, citace a historické milníky dějů

Čtenář se ocitá v atmosféře Protektorátu, kdy už začíná jít skoro v každé chvíli o život. Mimoto se odvíjí lidský příběh mladé lásky, která by se v jiné době neodvíjela s tak tragickým podtónem.

Svědectví popisovaných událostí vypráví o specifickém prostředí Brna, kde se v různých spletitých životních situacích setkávají lidé původem sice různých národností (česko-německo-židovských), přesto však chováním a okolnostmi často osudově spojováni a sobě nápomocni. 

(Mimochodem: Zajímavým aspektem se jeví pro dnešek nepřítomnost tehdejšího citlivého brněnského básnického světa. Skutečnou poezii a city obsahuje život sám.)

Zvláštní kvalitou jsou faksimile dopisů, ve kterých taky zvláštní melancholický humor pisatele - Julia Löwenrosena, dobových úředních listin a posudků.

Několik vyprávěcích rovin vytváří jedinečně magický knižní "prostor". Zvláštní zásluhu na tom má Eva Neuschlová, která s nevšední citovou vroucností, sugestivním a mimořádně zdařilým způsobem rozepsala a sestavila do ucelené knižní podoby vzpomínky své matky - Milady Gramerové.


10.05.2020 Ladislav  M y s l i v e c, fotograf, herec, film Kouř - divadlo Sklep, společně s Jiří Donne Smýkal a spol.