Recenze knihy od šéfredaktorky Šalina Brno

Jsou bezesporu literární díla, která jsou formálně vybroušenější i stylisticky vybranější. Přesto ale nedosáhnou stejného účinku, jako se to daří Bráně do nebe Evy Neuschlové.
Největší přínos jejího příběhu totiž tvoří autentičnost a přesvědčivost, o nichž se mnohým zkušenějším literátům může jen zdát. „Příběhový dokument“, jak zvolený žánr charakterizuje sama autorka, je napsaný podle vzpomínek její matky Milady Gramerové, odbojářky a válečné veteránky.
Milada Gramerová je také hlavní hrdinkou příběhu. Na jeho počátku do něj vstupuje poprvé v roce 1932 jako nepoznamenané devítileté děvčátko, poprvé přijíždějící na prázdniny do Brna, které se o dva roky později stane domovem celé rodiny. Na jeho konci stojí dospělá, zocelená žena, která prokázala sílu čelit válečným hrůzám a zapojit se neohroženě do odboje, i když ani tak nedokázala zachránit vlastní lásku.
Právě první, vroucí a čistý cit mezi dospívající Miladou a židovským chlapcem Juliem Löwenrosenem prostupuje dějem ohraničeným roky 1938 až 45 v kulisách protektorátu jako červená nit. I když je Julius vzhledem ke svému původu v roce 1942 internován spolu s ostatními blízkými do Terezína, Milada s ním, ani s jeho přáteli nepřerušuje kontakt. Stále více se zapojuje od odbojové činnosti. Po nějaké době se oba mladí lidé znovu setkávají – skupina židovské mládeže je totiž přeložena z terezínského tábora na práci do dolu Kukla v Oslavanech. Nejsilnější je příběh Milady Gramerové v okamžicích, kdy popisuje dívčino uvažování, rozjívenost, exaltovanost a patos, typické pro slečnu jejího věku, které se však vzhledem k válečným hrůzám rychle přetavují v sebekázeň, uvědomělost a statečnost. Příběhu nechybí ani napětí při líčení přípravy i průběhu odbojových akcí, jejichž odvážnost je mnohdy přímo úměrná mládí aktérů.
Autentičnost příběhu posilují úryvky Juliových dopisů a pohlednic. Dobrý tah je i použití dobových reálií, které nemají jen popisný a edukativní účel, ale ve spojení s osobní linií dodávají příběhu na plastičnosti.
Neméně důležitým prvkem je rovněž bohatý poznámkový aparát, který umožní v propojení s osobní rovinou lépe pochopit zrůdnost nacistické mašinerie a Hitlerovy ideologie.
Přiblížením osudu odbojářské skupinky a její činnosti nejen na dole Kukla v Oslavanech se Brána do nebe Evy Neuschlové stává důležitým kamínkem do mozaiky událostí ve válečných letech v tuzemsku. Historické události deformující běžný život prostých lidí – nevyumělkovaný příběh má oprávněnou ambici zasáhnout svoji přesvědčivostí i mladou generaci, což lze považovat za velmi přínosné.

PhDr. Jiřina Veselá, říjen 2019, šéfredaktorka časopisu Šalina Brno